Regulamin Banku Broni

R E G U L A M I N

portalu globus.com.pl Ogólnopolski Bank Broni Używanej

1.      Postanowienia wstępne

1.      Regulamin określa zasady świadczenia przez GLOBUS.COM.PL na rzecz użytkowników usługi polegającej na zamieszczaniu na portalu ogłoszeń kupna-sprzedaży artykułów

wg. określonych kategorii.

2.      Dostęp do portalu możliwy jest poprzez wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w ogólnie dostępną przeglądarkę internetową.

3.      Korzystanie z portalu

1.      Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia, która musi być zgodne ze stanem faktycznym.

2.      Jedno ogłoszenie może dotyczyć jednego towaru

3. Każdy Użytkownik ma prawo  umieszczenia bezpłatnych ogłoszeń, które będą emitowane przez okres 2 miesięcy.

4.OGŁOSZENIA WYRÓŻNONE

Wykupienie ogłoszenia wyróżnionego umożliwia umieszczenie 2 ogłoszeń w cenie  15zł brutto

5.Każde ogłoszenie ukazuje się na portalu o uzyskaniu akceptacji administratora.

6.Uzytkownikom za usługę wystawiamy fakturę VAT na wyłączne ich żądanie.

7. Do otrzymania faktury należy wypełnić w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi

wysłać dane do faktury lub przy rejestracji wypełnić formularz „dane do faktury”

 

4.      Konto-dodanie głoszenia

1.      Dodanie ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia formularza rejestracyjnego tworzącego KONTO UŻYTKOWNIKA.

2.      Założenie konta zapewnia Użytkownikowi dostęp do jego ogłoszeń  w celu ewentualnej ich modyfikacji i kontaktu z innymi użytkownikami. Konto zostaje aktywowane poprzez rejestrację utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail.

3.      Rejestracja i zamieszczenie pierwszego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy  pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem świadczenia usługi na warunkach  wskazanych w regulaminie.

4.      Niedozwolone jest tworzenie i używanie tymczasowych adresów e-mail, tworzenie Konta i umieszczanie Zgłoszeń.

5.      Użytkownik  może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta na Portalu.

6.      Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy pkt.4 ust.3  odstąpić bez podania przyczyny w przypadku ogłoszenia bezpłatnego. Wzór formularza z którego można skorzystać o  odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr …. do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe , jeżeli przed upływem tego terminu została aktywowana emisja Ogłoszenia./świadczenie usługi zostało rozpoczęte./

5.Zamieszczanie i emisja ogłoszeń.

1. Zamieszczanie ogłoszeń na portalu wymaga:

1.wypełnienia formularza rejestracyjnego, umieszczenia treści Ogłoszenia

2.za pomocą formularza o którym mowa powyżej Użytkownik może dołączyć do

zdjęcia w ilości 6 szt.

3. Aktywacja Ogłoszenia odbywa się poprzez akceptację przez administratora

strony (do 24 h)

4.W okresie emisji Ogłoszenie Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i

I jego parametry .

5.W dowolnej chwili Użytkownik może zgłosić usunięcie lub przedłużenie czasu

emisji ogłoszenia.

6.Reguły odpowiedzialności.

1.      Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

2.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Strony umowy  związanej z Ogłoszeniem.

3.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość , legalność  oraz rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w umieszczanych Ogłoszeniach.

4.      Operator ma prawo do akceptacji  umieszczenia na Portalu ogłoszenia lub usunięcia poprawionego ogłoszenia, jeżeli narusza ono zasady Regulaminu lub przepisy prawa, gdy zwiera treści:

-uznane powszechnie za obraźliwe

-wprowadzające w błąd

-szkodzące dobremu imieniu Operatora

-noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

– brak zainteresowania wystawioną przez Użytkownika ofertą

-obowiązki Użytkownika wynikające z rękojmi i gwarancji dotyczących

przedmiotu Ogłoszenia.

-działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora

niezależnych.

 

7.      Reklamacje

 

1.      Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wykonania przez Operatora usługi w terminie 14 dni do dnia zakończenia emisji lub od dnia zakończenia emisji.

2.      2.Reklamację należy składać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: globus@globus.com.pl lub pisemnej w formie listu poleconego na adres: GLOBUS.COM.PL Ogólnopolski Bank Broni Używanej, ul. Karczewskiego 4,     63-300 Pleszew

3.      Reklamacja winna zwierać dane Użytkownika, jego adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, oznaczenie Ogłoszenia którego dotyczy reklamacja, okres emisji, uzasadnienie reklamacji.

4.      W przypadku braków formalnych reklamacja wymaga uzupełnienia, operator przed jej rozpatrzeniem zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie brakujących danych.

5.      Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni począwszy od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzyma droga elektroniczną na adres przypisany do Konta Użytkownika.

8.       Postanowienia końcowe.

1.      Regulamin dostępny jest na portalu Ogólnopolski Bank Broni Używanej

2.      Wszelkie spory związane ze świadczeniem przez Operatora usług będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.

3.      Użytkownicy mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów dotyczących reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu./ WWW.uokik.gov.pl „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4.      O zmianie regulaminu Operator poinformuje przez zamieszczenie informacji na portalu Ogólnopolskiego Banku Broni. Zmiany wchodzą w życie w terminie oznaczonym przez Operatora lecz nie krótszym niż 7 dni od umieszczenia na portalu. Emitowane ogłoszenia w trakcie zmiany regulaminu do ich wygaśnięcia obowiązuje regulamin aktualny w trakcie ich zgłaszania.

9.Pouczenie o odstąpieniu do umowy

 

W okresie 14 dni od zawarcia umowy /tj. publikacji ogłoszenia, rejestracja konta użytkownika/ użytkownik może odstąpić od niej bez podawania przyczyn. O rezygnacji z umowy użytkownik informuje o swojej decyzji pisząc na adres operatora e-mail: globus@globus.com.pl. Można wykorzystać wzór odstąpienia od umowy zamieszczony poniżej.

Ważne

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy usługa została wykonana/po  aktywacji konta i emisji ogłoszenia/

 

W Z  Ó R   F O R M U L  A R Z A

GLOBUS.COM.PL

Ogólnopolski Bank Broni Używanej

Ul. Karczewskiego 4

63-300 Pleszew

 

Ja…………………………….. niniejszym informuję że, rezygnuję ze świadczenia usług portalu Ogólnopolski Bank Broni Używanej i odstępuję od umowy zawartej z dnia …………………………………………………………………….

 

 

Podpis

 

Regulamin obowiązuje od dnia 2015-03-01

Kategorie

Kalendarz

Maj 2018
P W Ś C P S N
« lis    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Open-www

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com